המשרד שלנו נותן את השירותים הבאים: 


1. יעוץ וחוות דעת

תכנון אדריכלי.2

3.תכנון קונסטרוקטיבי

4.עיצוב פנים (אפשרות גם לעיצוב ריהוט)

 5.פיקוח עליון בשלבי הבנייה 

6.רישוי היתרים

7.הדמיות ברמה גבוהה

8.תוספות בנייה

8. שיפוץ מבנים קיימים 

9.בקשה לתיק מידע /הגשת בקשה להיתר דרך מערכת רישוי זמין.

ועוד...